புரியாத மயக்கம்……….

ஒவ்வொரு நாளும் உன் பேச்சில் எனை மறக்க ஆசைப்பட்டேன்.
என்றோ ஒரு நாள் நீயே எனை
மறப்பாய் என்று அறியாமல்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s